ENGLISH

Hợp tác quốc tế

khoangoaingu gửi vào T3, 03/14/2017 - 11:37
Để giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường hiểu rõ hơn về chương trình học bổng và quy trình đăng ký nộp hồ sơ xin học bổng Erasmus+, Nhà trường tổ chức buổi Hội thảo tư vấn học bổng Erasmus tại trường Đại học Quy Nhơn vào ngày 18/03/2017 do điều phối viên chương trình Erasmus+ tư vấn - GS. Vasco Cruz.