ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 20/03/2017 đến 26/03/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
20/03/2017
Thứ ba
21/03/2017
Thứ tư
22/03/2017
Thứ năm
23/03/2017
Thứ sáu
24/03/2017
Thứ bảy
25/03/2017
Chủ nhật
26/03/2017

Tải lịch tuần