ENGLISH

Ngành Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

       KHOA NGOẠI NGỮ

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NgànhNGÔN NGỮ ANH           Trình độ đào tạo: Thạc

 

I.              Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước, theo quy chế chung của Bộ Giáo dục Đào tạo.

II.           Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo thạc Ngôn ngữ Anh, phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sức khoẻ tốt, kiến thức vững vàng để thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của hội của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Kiến thức:

-      Trang bị cho học viên kiến thức luận nâng cao về các lĩnh vực ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội, và giao tiếp Anh-Việt.

·        Kỹ năng:

-      Bảo đảm cho học viên đạt được trình độ luận nghiệp vụ cao để thể bước đầu kỹ năng tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng vào các lĩnh vực chuyên môn giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như công tác phiên, biên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế xã hội liên quan đến tiếng Anh.

-      Trang bị cho học viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự nghiên cứu nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức về luận khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào  các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy dịch thuật.

·        Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp

-      Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 B1 tiếng Pháp (Bậc 3/6) theo khung Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

III.       Điều kiện sở vật chất:

-      đầy đủ phòng học với trang thiết bị dạy học, phòng Lab thực hành ngoại ngữ.

IV.        Các hoạt động hỗ trợ người học:

-      Nhà trường đầy đủ giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet hệ thống sở dữ liệu phục vụ cho học tập nghiên cứu. các trung tâm văn hóa, ngoại ngữ, thể thao phục vụ cho sinh viên.

V.            Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng làm việc ở các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và thực hành phiên, biên dịch ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội có sử dụng tiếng Anh.

-      Có khả năng giảng dạy ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

-      Có khả năng nghiên cứu tiếp tục học lên trình độ cao hơn như tiến sĩ.