ENGLISH

Ngành Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

        KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành PHẠM  TIẾNG ANH    Trình độ đào tạo: Đại học        HệChính quy

 

I.              Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông số 03/2015/TT-BGDĐT Ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo).

II.           Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo giáo viên trình độ cử nhân phạm tiếng Anh, phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sức khoẻ tốt, kiến thức vững vàng về khoa học bản khoa học giáo dục, kỹ năng phạm đáp ứng đầy đủ Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

·        Kiến thức:

-      những kiến thức đầy đủ sâu sắcliên quan đến chuyên ngành tiếng Anh ;

-      những kiến thức về luận dạy học tiếng Anh , về chương trình tiếng Anh  thực tiễn dạy học tiếng Anh  ở trường trung học phổ thông;

-      khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

-      năng lực theo học tậptrình độ cao hơn;

-      kiến thức quản , điều hành, kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

·        Kỹ năng:

-      năng thực hành tiếng đạt trình độ chuẩn bậc 5/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

-      năng lực giảng dạy tiếng Anhtrường (trung học) phổ thông, thực hiện các công việc của một giáo viên, thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển của giáo dục;

-      Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị trong phòng lab của bộ môn tiếng Anhtrường phổ thông các phương tiện thiết bị dạy học thông dụng.

·        Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp/ Tiếng Trung

-      Khi tốt nghiệp sinh viên đạt bậc 2/6 (bậc A2) trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được quy định tại Thông số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014.

III.       Điều kiện cơ sở vật chất:

-      Có đầy đủ phòng học với trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học.

-        các phòng thí nghiệm thực hành phòng thí nghiệm chuyên đề với đầy đủ các thiết bị mới, hiện đại.

-        đầy đủ giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet hệ thống sở dữ liệu phục vụ cho học tập nghiên cứu.

-      túc cho sinh viên.

IV.        Các hoạt động hỗ trợ người học:

-      Người học được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của sinh viên.

-       Nhà trường đầy đủ giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet hệ thống sở dữ liệu phục vụ cho học tập nghiên cứu.

-        đầy đủ phòng học với trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học.

-       Sinh viên đạt các điều kiện học tập đều được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học.

-       Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động  nghiệp vụ để tăng cường kiến thức, kỹ năng.

-       Tham gia các kỳ tham quan thực tế.

-       Thông qua các tổ chức của thanh niên trong nhà trường như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, các hình thức hỗ trợ phát triển giáo dục trong thanh niên được đầu đúng mức, đa dạng phong phú.

V.            Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

-      Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Khoa học, hệ chính quy, ngành phạm Tiếng Anh; thể xin tuyển dụng làm công chức giảng dạy bậc phổ thông (trung học phổ thông hoặc trung học sở) tại các Sở Giáo dục - Đào tạo trong cả nước.

-      Nếu nguyện vọng hội đủ điều kiện, sinh viên thể xin làm giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước.

-      Làm việccác sở quản giáo dục.

-      Làm việccác trung tâm, viện nghiên cứu về giáo dục khoa học kỹ thuật với cách thông dịch viên hoặc biên dịch viên.