ENGLISH

Ngành Cử nhân Ngôn ngữ Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

       KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NgànhNGÔN NGỮ ANH           Trình độ đào tạo: Đại học               HệChính quy

 

I.              Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông số 03/2015/TT-BGDĐT Ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo).

II.           Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sức khoẻ tốt, kiến thức vững vàng để thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của hội của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Kiến thức:

-      những kiến thức đầy đủ sâu sắc liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh ;

-      những kiến thức về biên phiên dịch tiếng Anh , về văn hóa các nước nói tiếng Anh;

-      khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong nghề nghiệp;

-      năng lực theo học tậptrình độ cao hơn;

-      kiến thức quản , điều hành, kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

·        Kỹ năng:

-      năng thực hành tiếng đạt trình độ chuẩn bậc 5/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

-      năng lực giao tiếp, biên dịch phiên dịch  tiếng Anh, thực hiện các công việc của một biên phiên dịch viên, thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển của ngành nghề.

·        Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp/ Tiếng Trung

-       Khi tốt nghiệp sinh viên đạt bậc 2/6 (bậc A2) trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Namđược quy định tại Thông số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014.

III.       Điều kiện sở vật chất:

-      đầy đủ phòng học với trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học.

-        các phòng thí nghiệm thực hành phòng thí nghiệm chuyên đề với đầy đủ các thiết bị mới, hiện đại.

-        đầy đủ giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet hệ thống sở dữ liệu phục vụ cho học tập nghiên cứu.

-      túc cho sinh viên.

IV.        Các hoạt động hỗ trợ người học:

-      Người học được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của sinh viên.

-       Nhà trường đầy đủ giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet hệ thống sở dữ liệu phục vụ cho học tập nghiên cứu.

-        đầy đủ phòng học với trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học.

-       Sinh viên đạt các điều kiện học tập đều được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học.

-       Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động  nghiệp vụ để tăng cường kiến thức, kỹ năng.

-       Tham gia các kỳ tham quan thực tế.

-       Thông qua các tổ chức của thanh niên trong nhà trường như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, các hình thức hỗ trợ phát triển giáo dục trong thanh niên được đầu đúng mức, đa dạng phong phú.

V.            Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

-      Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh; thể xin tuyển dụng làm công chức tại các đơn vị, quan ban ngành cần sử dụng tiếng Anh trong công việc /hoặc giao tiếp.

-      Làm việc tại các trung tâm du lịch, hoặc các khách sạn quốc tế với vị trí thông dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, hoặc tiếp tân viên

-      Làm việccác trung tâm, viện nghiên cứu về giáo dục khoa học kỹ thuật với cách thông dịch viên hoặc biên dịch viên.