ENGLISH

Lãnh đạo khoa

1

TS. Nguyễn Quang Ngoạn

Trưởng khoa

Email: nguyenquangngoan@qnu.edu.vn

Cập nhật CV

2

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó trưởng khoa

Email: nguyenthithuhien@qnu.edu.vn

Cập nhật CV

3

TS. Duy Đức

Phó trưởng khoa

Email: ducqnu@yahoo.com

Cập nhật CV